Polisens råd och tips för oroliga flickor/kvinnor angående pågående våldtäktsepidemi

Polisens tips och råd vad gäller sexbrott som våldtäkter tafsning bl.a.

Med filmer och 3 inlägg /  länkar , sammanfogade i detta inlägg.

Så ska polisen arbeta mot sexuella ofredanden

Sexuella ofredanden ökar, särskilt på sociala medier, men vanligast är det i skolan. Få brott sker på allmän plats enligt statistiken. ”Det skulle nog se annorlunda ut om alla anmälde”, säger Linda Staaf, chef för polisens underrättelseenhet.

– Sexuellt ofredande är ett allvarligt ingrepp på den personliga integriteten och kan sätta djupa spår hos brottsoffret. Polisen ser allvarligt på dessa brott, särskilt när det gäller ungdomar, säger Linda Staaf, ansvarig för polisens nya rapport om sexuella ofredanden bland unga, till polisen.se.

Efter händelserna i bland annat Köln, Kalmar och på festivalen We are Stockholm har polisen tagit fram en nationell lägesbild och åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer.

Sexuella ofredanden i grupp är få

Polisens lägesbild visar bland annat att sexuella ofredanden oftast sker i skolan och på sociala medier, gärningsmannen är ensamagerande och det finns sannolikt ett stort mörkertal.

Anmälningsstatistiken visar att sexuella ofredanden i grupp mot brottsoffer är få men skapar stark vanmakt hos den som blir utsatt. Kartläggningen visar också att när sexuella ofredanden genomförts av gärningsmän i större grupp har det främst rört nyanlända flyktingungdomar.

”Det handlar om attityder och normer”

– Sexuella ofredanden är ett samhällsproblem som handlar om attityder och normer. Polisen kan inte själv komma till rätta med orsakerna utan hela rättsväsendet och samhället i stort behöver agera mot dessa attityder och beteenden, säger Linda Staaf.

I sin rapport har polisen dock kommit fram till en rad åtgärder som ska bidra till att minska risken för att ungdomar utsätts för sexuella ofredanden.

Detta ska polisen göra:

 • Arbeta efter en samverkansmodell tillsammans med kommuner, arrangörer och andra parter.
 • Driva och säkerställa en tidig samverkan vid arrangemang.
 • Ansvara för att en gemensam lägesbild, orsaksanalys och åtgärder tas fram tillsammans med till exempel kommun och arrangör.
 • Ställa krav på de som arrangerar festivaler för ungdomar, till exempel på antal publikvärdar.
 • Arbeta med trygghetsskapande åtgärder och ökad synlighet vid offentliga tillställningar.

Lägesbild – Sexuella ofredanden

Så har lägesbilden arbetats fram

 • Polisregion Stockholm har granskat samtliga anmälningar rörande sexuellt ofredande som inträffat under festivalen We are Stockholm, 2014 och 2015.
 • Underrättelseenheten vid nationella operativa avdelningen, Noa, har granskat samtliga anmälningar om sexuellt ofredande i publik miljö under 2015.
 • Poliser från de flesta lokalpolisområden har besökt skolor för att samtala med ungdomar.
 • Brottsstatistik från polisens system och offentlig statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, har använts.

Sexualbrott – utsatt

Sexualbrott – utsatt

Har du utsatts för våldtäkt eller andra sexuella övergrepp bör du kontakta polisen så snart som möjligt. Spår som kan bli viktiga bevis i en rättegång kan finnas kvar i några dygn efter det inträffade, ibland längre.

Hjälp och stöd

Du kan kontakta polisen för att få stöd och hjälp när du blivit utsatt för ett sexualbrott. Uppsök närmaste polisstation eller ring 114 14. Är det akut ring 112. Polisen tar upp en anmälan, men kan även svara på frågor och hänvisa dig vidare till en hjälporganisation.

Ideella organisationer med jourer för brottsutsatta finns på de flesta orter i landet. Du hittar dem via Brottsofferjouren eller Kvinnofridslinjen.

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon dit alla, även män, kan ringa kostnadsfritt för att få råd, stöd och hjälp. Linjen är bemannad dygnet runt av utbildad personal som är van att möta människor i kris eller svåra livssituationer. Du kan vara anonym. Att du ringt dit syns inte på din telefonräkning. Brottsofferjouren har också en nationell telefoncentral dit du kan ringa.

Viktigt att anmäla

Anmäl brottet så snart som möjligt genom att uppsöka närmaste polisstation eller ringa 114 14. Är det akut ring 112. Genom att göra en polisanmälan möjliggör du att den misstänkte kan lagföras. En anmälan kan även hindra gärningsmannen från att utsätta andra för brott.

Anmälan är också nödvändig för att du ska kunna få ersättning från Brottsoffermyndigheten i de fall gärningsmannen inte kan bindas till brottet. Du är dock inte skyldig att anmäla brottet.

Att tänka på vid anmälan

Det är viktigt att säkra de spår som kan finnas. Det innebär att ta tillvara kläder, lakan och exempelvis hårstrån för att hitta DNA eller andra spår som kan användas som bevis vid en rättegång.

Du som utsatts bör så snart som möjligt undersökas på en akutmottagning, gynekologisk mottagning eller vid någon av de specialiserade mottagningar för våldtäktsoffer som finns på vissa orter. För spårsäkring vid sexualbrott finns särskilda spårsäkringsset till hjälp för den undersökande läkaren. Sjukvårdspersonal tar olika prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. Eventuella skador dokumenteras och fotograferas.

Tar du kontakt med polisen direkt efter händelsen hjälper de dig med spårsäkring och ser till att du får läkarundersökning. Om du inte vill göra någon anmälan är det ändå viktigt att du gör en läkarundersökning och dessutom sparar eventuella andra bevis ifall du ändrar dig senare.

Stöd i rättsprocessen

Du har i de flesta fall rätt att ta med dig en stödperson vid besök hos polisen. Du bestämmer själv vem som ska vara din stödperson. Det kan vara en vän, en tjänsteman från socialtjänsten eller någon från en brottsoffer- eller kvinnojour. Stödpersonen får inte någon ersättning för att delta.

Du kan även få ett målsägandebiträde, ett så kallat juridiskt biträde. Om det beviljas är det kostnadsfritt. Målsägandebiträdet stöder dig genom hela den juridiska processen. Om du önskar ett målsägandebiträde talar du om det för polis eller åklagare.
Hjälp och stöd från samhället.

Beskrivning av sexualbrott

Sexualbrott är ett samlingsbegrepp för brotten våldtäkt, grov våldtäkt, våldtäkt mot barn, sexuellt tvång, sexuellt utnyttjande, sexuellt ofredande, köp av sexuell tjänst, koppleri med flera. Ett sexualbrott är när du utsatts för en sexuell handling mot din vilja. Är du under 15 år kan en sexuell handling bedömas på särskilt sätt.

Beskrivning av våldtäkt mot barn

Våldtäkt mot barn innebär att någon haft samlag med dig som är under 15 år eller har genomfört en handling som är jämförlig med samlag. Är du mellan 15 och 18 år och barn till gärningspersonen ska det ses som våldtäkt mot barn. Detsamma gäller om du står under gärningspersonens fostran eller har ett liknande förhållande till gärningspersonen.
Lagar och fakta

Mer information

Tafsa inte – och polisanmäl om du utsatts

Att tafsa är ett brott. I sommar ska polisen använda armband för att få igång samtal med ungdomar om problemet. ”Ingen ska acceptera sexuella ofredanden. Så tafsa inte. Och polisanmäl om du har blivit utsatt”, säger rikspolischef Dan Eliasson.

En hand instoppad mellan benen, en kram bakifrån i trängseln på en klubb eller en festival, en person som håller fast en annan medan en tredje tar den fasthållna på brösten, nakna kön på bilder uppvisade eller skickade till någon som inte bett om dem.
Det är situationer som många ungdomar känner igen alltför väl.

Men att ta på någon annan i sexuellt syfte mot deras vilja, alltså att tafsa, är ett brott.
– Polisen ser allvarligt på sexuella ofredanden, eftersom det särskilt gäller ungdomar. Det är självklart ett mycket kränkande brott som hela samhället måste bli bättre på att jobba mot, säger Dan Eliasson.

Armband med budskapet "tafsa inteNu går polisen ut utrustade med armband med texten ”tafsa inte” för att möta ungdomar. Armbanden kommer att delas ut under sommaren i samband med festivaler och andra större arrangemang riktade till ungdomar för att lättare få till ett samtal kring problemen och för att ungdomarna ska kunna visa att de har tagit ställning.
– På så sätt kan vi fästa uppmärksamhet på frågan och uppmana dem som berörs att anmäla, säger han.
I dag, tisdag, kan man också chatta med ungdomspoliser om sexuella övergrepp på polisens Facebookkonto.

Nina Rung, som utreder våld och sexualiserat våld mot barn, uppmanar ungdomar att tänka efter och ta sitt ansvar.
– Man kan göra stor skillnad. Tänk på vem du själv vill vara. En person som alla tjejer måste lära sig att undvika? Den som utsätter någon för övergrepp de kanske kommer att minnas resten av livet? Eller den som säger till andra killar som går över gränsen och som ser till att fulla personer kommer hem ordentligt istället för att utnyttja dem? säger hon.

De flesta som berättar om att de utsatts för sexuella ofredande gör det för en kompis.
– Så döm inte någon som utsatts, utan fråga vad som hänt och hjälp till att polisanmäla det. Och tänk på att den som utsatts inte har skuld i det som hänt, inte heller i situationer där personen först gått med på att göra vissa saker, säger hon.

Vad ska man säga till dem som tänker att det ändå inte gör någon skillnad om de anmäler?
– Det är viktigt att anmäla. Även om det inte skulle leda till en fällande dom så är det viktigt att polisen och samhället får bättre kunskap om hur många som utsätts och hur brotten sker. På så sätt ska polisen bli bättre på att få tag på den som ofredar och få personen fälld, och därmed kunna ge upprättelse till brottsoffret, säger Nina Rung.

Om du tror att du har blivit utsatt för ett brott ska du polisanmäla direkt. Du kan vända dig till polisen som finns på plats på festivalen eller ringa 114 14. Är det akut ska du alltid ringa 112. Har du möjlighet – fotografera eller filma den som har tafsat på dig så ökar chansen för polisen att utreda brottet.

Bakgrund – en lägesbild om övergrepp
Efter händelserna på bland annat festivalen We are Stockholm 2015 tog polisen fram en nationell lägesbild och åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer.
Lägesbilden visade bland annat att det finns ett stort mörkertal och att den genomsnittlige gärningsmannen när det gäller sexuellt ofredande mot flickor är män mellan 15 och 25 år.

Missa inte – mer om sexuella ofredanden och övergrepp
Tryggare festival med kameraövervakning (10/6)
Så ska polisen arbeta mot sexuella ofredanden, polisens lägesbild(16/5)
Film om våldtäkter ”Se till att det inte händer”
Råd inför sommarfestivalerna

Annonser

2 reaktioner på ”Polisens råd och tips för oroliga flickor/kvinnor angående pågående våldtäktsepidemi

 1. Nu har jag inte läst hela texten, men en utav de viktigaste åtgärderna mot dessa svinerier borde rimligtvis vara att skärpa straffskalan samt att se till att sätta press på rättsväsendet att sätta åt gärningsmän med de lagar som faktiskt finns. Idag verkar dom allt som oftast kunna komma undan straff eller få väldigt lindriga sådana. Att man kan ljuga om sin ålder som det passar för att man ska få fördelar och klara sig undan straff är en stor skandal.

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s