Stäng

DM : ”Granskningsnämnden – ett spel för gallerierna”

Granskningsnämnden – ett spel för ga_ - http___www.dagensmedia.se_experter

 

 

Källa : http://www.dagensmedia.se/experter/debatt/granskningsnamnden-ett-spel-for-gallerierna-6536299

DEBATT. Vad är det för mening med en granskning som nästan aldrig leder till fällanden eller kritik, frågar sig Måns Cederberg (M).

Granskningsnämnden för radio och tv har till uppgift att pröva om innehållet i radio- och tv-program följer bestämmelserna i radio- och tv-lagen och villkoren i public service-företagens sändningstillstånd.

Kravet på opartiskhet och saklighet är grundläggande villkor för SVT:s, SR:s och UR:s sändningstillstånd.

Ändå visar en opinionsundersökning som Demoskop gjort på uppdrag av Timbro 2014 (1 171 tillfrågade) att endast 15 procent av Alliansväljare upplever public service som helt opartiska, vilket kan jämföras med 39 procent bland rödgröna väljare. Bland SD-sympatisörer var motsvarande siffra tio procent.

Men av 1446 anmälningsärenden hos Granskningsnämnden förra året ledde endast fem procent till att programinslaget fälldes, eller friades med kritik. I hela 95 procent av ärendena antingen friades programinslaget, eller så avskrevs eller prövades inte ärendet.

Tittar man närmare på fällningsgrunderna framgår att av totalt 5723 anmälningsärenden åren 2009–2013 fälldes bara 50 programinslag (8,7 promille) på grund av bristande opartiskhet. 61 programinslag (1,6 procent) fälldes på grund av bristande saklighet. Övriga fällningar under perioden, 193 stycken, omfattar andra fällningsgrunder som ”respekt för privatlivet”, ”mediets genomslagskraft” och ”otillbörligt kommersiellt gynnande”.

Granskningsnämnden består av en ordförande, sex ledamöter och fyra ersättare och utses av regeringen. Ordföranden är eller ska ha varit domare. Övriga ledamöter består för närvarande av en chefredaktör, tre journalister, en bankjurist och en filmforskare.

Mellan 25 oktober och 7 januari gjorde jag totalt 24 anmälningar till Granskningsnämnden.

Eftersom jag är jurist med många års yrkeserfarenhet från domstol och statliga myndigheter var jag rätt säker på att jag skulle nå framgång med i vart fall ett par anmälningar. Därför blev jag mycket förvånad när inte en enda av mina 24 anmälningar ledde vare sig till fällande beslut eller ens ”friande med kritik”. Förutom att besluten inte går att överklaga, saknar de i princip motivering, det vill säga det framgår inte hur nämnden kommit fram till sitt beslut.

Följande exempel får tjäna som illustration.

I ”Debatt” i SVT 19 november ställdes kostnaderna för ”årets julhandel” mot kostnaderna för ”flyktingmottagandet 2016”.

Siffrorna som nämndes av programledaren och som visades upp på tv-skärmen var 75 miljarder kronor för julhandeln och 60 miljarder kronor för flyktingmottagandet. Sifforna hade under hösten spritts i traditionella och sociala medier. Problemet var att siffrorna inte alls stämde. I programmet fick SvD:s ledarskribent Ivar Arpi, som var gäst i studion, korrigera uppgifterna. Men förutom att de felaktiga uppgifterna redan hade befästs är det är inte studiogästers uppgift att rätta felaktigheter från SVT i direktsändning, siffrorna borde i stället ha faktagranskats i förväg av SVT.

De korrekta siffrorna för julhandeln enligt Svensk Handels julrapport var en merförsäljning på 16 miljarder. Dessutom ger julhandeln 16 000 jobb och 5,2 miljarder i skatteintäkter. Siffrorna för flyktingmottagandet utgick från Migrationsverkets prognos från oktober, vilket byggde på ett scenario med 135 000 flyktingar 2016, varav 24 000 ensamkommande.

Vid tidpunkten för sändningen av Debatt-programmet 19 november var dock takten i mottagandet 10 000 personer i veckan. Det vill säga en årstakt på totalt 520 000 flyktingar, inte 135 000 som Migrationsverkets prognos från oktober byggde på, vilket ger mångdubbelt högre kostnader. Dessutom ingår enbart de initiala kostnaderna för mottagandet i beloppet.

Allt detta redovisade jag i min anmälan till Granskningsnämnden. Nämndens beslut kan antingen vara friande, fällande eller friande med kritik. I kravet på ”saklighet” ligger att ”uppgifter som är av betydelse ska vara korrekta”. Inslag får inte heller vara vilseledande, till exempel genom att betydelsefulla uppgifter utelämnas.

Trots detta valde Granskningsnämnden att helt fria inslaget. Motiveringen löd: ”Granskningsnämnden har granskat det aktuella inslaget mot bakgrund av anmälningarna. Nämnden konstaterar att det framkom i inslaget att uppgiften om 75 miljarder kronor gällde den totala omsättningen i Sverige för december månad. Enligt nämndens bedömning strider inslaget inte mot kravet på saklighet.”

Att inslaget friades, och inte ens fick kritik (”friades med kritik”) tycker jag är mycket anmärkningsvärt. Men historien slutar inte med det. I programmet ”Plånboken” i Sveriges Radio P1 den 23 december upprepas den felaktiga siffran 75 miljarder för julhandeln. Och dagen innan, 22 december, hävdar Ekonomiekot att svenskarna handlar julmat för 35 miljarder kronor. Men även den siffran är felaktig. Den korrekta siffran är cirka 7 miljarder kronor (700 kronor per person).

Även dessa programinslag anmälde jag till Granskningsnämnden. I anmälningarna hänvisade jag också till min tidigare anmälan mot ”Debatt”. Trots det beslutade Granskningsnämndens ordförande att vare sig ta upp anmälan mot ”Plånboken-inslaget” eller anmälan mot Ekonomiekot till granskning. Sammantaget innebär det att SVT:s och SR:s tittare/lyssnare upprepade gånger fått felaktiga uppgifter i en för Sverige och svenska väljare viktig politisk fråga – detta i ett skede då migrationsdebatten var inne i en avgörande fas – utan att det leder till fällande eller ens kritik hos Granskningsnämnden.

Och samtidigt som Granskningsnämnden ytterst sällan fäller public services programinslag hänvisar SVT, SR och UR återkommande till just Granskningsnämnden – och att de sällan fälls där – när de får kritik för bristande opartiskhet och saklighet.

Måns Cederberg

Jurist och kommunfullmäktigeledamot för Moderaterna i Nyköpings kommun samt skapare av Facebooksidan ”I allmänhetens tjänst – granskning av public service”.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

Tillbaka till toppen
pspringare

The greatest WordPress.com site in all the land!

theutenberg

#theutenberg

säg att du skojar

satir för dig som borde veta bättre men inte kan titta bort

Anne Rambergs blogg

Anne Ramberg är generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund

Aktualia

En blogg om samtiden i Sverige.

Ekonomistas

Nationalekonomer om samhället, politiken och vetenskapen

Honesty for you

The truths you have the right to know about! No conspiracies, just facts!

Genusdebatten

där flera skribenter bjuder in till dialog om jämställdhet & könsfrågor

Lite mer Peppe

När 140 tecken inte räcker till

Tommy Hanssons Blogg

Här bloggar Tommy Hansson om aktuella frågor

Ladycobra's Blog

POLITISK KORREKTHET INTE BRA FÖR SVERIGE

Hänt i Sverige

Din guide till det senaste skvallret, nytt nummer ute varje dag 20:00

Genusnytt

Jämställdism - det jämlika alternativet mellan feminism ocn maskulism

Varjager's Weblog

I vår del av världen. En titt på fosterlandet och dess styrande elit med kritiska ögon.

Sjunne [ dot ] com

Jan Sjunnesson skriver om politik som om det fanns en frihetlig patriotism och om kultur som om det fanns ett liv bortom politiken.

Varg i Veum

Problematiserar normen

Den fjärde Apan

De som blir arga över sanningen, är de som lever i en lögn

Affes Statistik-blogg

Statistik, politisk satir och betraktelser

Ryggraden!

Qui tacet, consen'tit.

Petterssons gör skillnad!

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 19

Asylkaos

Politiker och media förstör vårt land. Nu försvarar vi oss. (Alla texter och bilder är fria att sprida vidare.)

WTF?

100 möjligheter istället för hen!

DET GODA SAMHÄLLET

HÄR SKAPAS SAMTIDENS SJÄLVFÖRSTÅELSE

Spikharry's Blog

Sveket mot svenska folket

Cavatus's Blog

The situation in Sweden as regards freedom of speech

Mons Krabbe

Samhällsdebatt, historia och säkerhetspolitiska analyser

The Muslim Issue

"Muhammad was once a refugee taken in by the Jewish City of Medina. Within 5-years, he had driven out, executed, or enslaved every jew there."

Utpost Santo Domingo

Nyheter, vardagsbetraktelser och kommentarer från denna del av världen

No MSM News

Sidan ska uppdateras med nytt spännande innehåll. Tipsmail och mer info: nomsmnewssweden@gmail.com

%d bloggare gillar detta: